„Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Marek 1:17

Pokud chceš prožít Boží požehnání novým způsobem, buď připraven opustit zónu bezpečí. Když Ježíš povolal své učedníky, stáli na známém území a dělali to, co uměli nejlépe: lovili ryby. Ale nemohli tam zůstat a následovat Ježíše. Ani ty nemůžeš. Bible zaznamenává: „Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: ,Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.‘ Ihned opustili sítě a šli za ním“ (Marek 1:16-18). Všimni si, museli opustit bezpečí známého, aby naplnili své poslání. A pokud si myslíš, že jsi příliš starý na to, abys zkusil něco nového, vzpomeň si, že Abrahamovi bylo sedmdesát dva let, když opustil pohodlí domova a vyšel vybudovat nový národ. Nejde o tvůj věk, ale o tvou víru. Pochop toto: dnes ti schází jenom jeden krok poslušnosti k tomu, abys poznal další pravdu, kterou Bůh chce, aby ses o Něm naučil, takže si nemůžeš dovolit zůstat tam, kde jsi.
My všichni máme sklon upnout se k tomu, co je vyzkoušené a funguje to. Potíž je v tom, že když se přestaneš za něčím natahovat, začneš se „scvrkávat“, jsi spokojený, myslíš si, že můžeš věci zvládnout sám a přestaneš růst. To je nebezpečné místo. Pokud jsi dnes neklidný v srdci a věříš, že Bůh má pro tebe více, než v čem ses zabydlil, pak je načase postavit se svým strachům, projít skrze ně a začít s Ním prožívat novou zkušenost.