Čti Boží Slovo každý den

„Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.“ Římanům 10:17

Pokud jsi moudrý, budeš naslouchat, když Bůh mluví. A On s tebou bude mluvit skrze Bibli. Důvod, proč se Bible prodává více než kterákoliv jiná kniha, je ten, že to je Boží Slovo. Zabere to přibližně padesát šest hodin přečíst

Rozhodování (2)

„Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.“ Přísloví 16:3

Zde jsou dvě důležité věci, na které musíš pamatovat, když děláš důležité rozhodnutí:
1) Věř, že Bůh vede tvé kroky. Protože On to dělá! „Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť

Rozhodování (1)

„Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.“ Přísloví 16:3

Pokud jsi byl po celý svůj život varován před děláním špatných rozhodnutí, strach může způsobit, že promeškáš Bohem dané příležitosti. „A kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě?“ (1. Korintským 14:8). Jsi jako mula, která stojí mezi

Jsi strháván z cesty?

„Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce…“ Žalm 26:2

Tento příběh vypráví o člověku, který se jmenoval Bill. Ten telefonoval svému nadřízenému a řekl: „Myslím si, že hledáte zkušeného, talentovaného a tvrdě pracujícího vedoucího pro vaši hlavní kancelář. Chtěl bych se ucházet o tu práci.“ Nadřízený odpověděl: „My už někoho máme na tom

Čisté svědomí

„…zachovej své svědomí čisté…“ 1. Timoteovi 1:19, přel. z angl.

Když mluvíme o svědomí, Pavel píše: „Proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi“ (Skutky 24:16). Říká to Timoteovi přímo, aby: „…zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře“ (1.