Pane, nauč mě modlit se (2)

„V těch dnech vyšel na horu k modlitbě…“ Lukáš 6:12

Jedním z nebezpečí, když je člověk zapojen do Božího díla, je to, že můžeš být po týdny, dokonce po měsíce bez modlitby. V průzkumu, který zahrnoval tisíce pastorů, polovina z nich přiznala, že často pracovali v dlouhých časových úsecích, aniž by si

Pane, nauč mě modlit se (1)

„Pane, nauč nás modlit se…“ Lukáš 11:1 Andrew Murray ve své knize „S Kristem ve škole modlitby“ píše: „Nikdo nemůže učit tak, jako Ježíš…proto ho prosíme: ‚Pane, nauč nás modlit se.‘ Žák potřebuje učitele, který zná jeho práci, který má dar učit a který trpělivě a s láskou vyjde vstříc potřebám svého žáka. Buď požehnán Bůh!

Prostě dělej to, k čemu tě Bůh povolal!

„Nechceme si zakládat na díle přesahujícím hranice, které nám vyměřil Bůh…“    2. Korintským 10:13

Nikdo není dobrý ve všem a nikdo není povolán k tomu, aby dělal všechno. Bůh dal každému z nás jasně stanovené role v životě. Pavel pochopil, že jeho úkolem není všechno uskutečnit a všechny potěšit, ale zaměřit se

Víra: moc zvítězit

„A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ 1. Janova 5:4

Když jsou tvé finance, zdraví nebo tvá rodina v nebezpečí, najednou si uvědomíš, jak je život křehký. Možná, že dnes žiješ na slunné straně ulice, ale budeš-li žít dostatečně dlouho, nepřízeň přijde a zaklepe ti na dveře. Když se to

Jak uspět v podnikání (3)

„…nemohli sídlit pohromadě.“ 1. Mojžíšova 13:6

Abraham a Lot spolu začali podnikat. Potom nastal problém: „…jejich jmění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda…“ (1. Mojžíšova 13:6-7). Proto Abraham řekl: „Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo“ (1. Mojžíšova 13:9).