Přesunout se od pochyb k víře

„Dej nám více víry!“ Lukáš 17:5

Proč prožíváme tolik pochyb? Protože:
1) Pochybování nás chrání před zklamáním. Neradi se mýlíme, neradi jsme zraněni, neradi selháváme, proto naše podvědomé uvažování říká: „Je jednodušší nedůvěřovat, snížit svá očekávání tak, abych nebyl zklamaný.“ Jenomže pokud jsi zklamaný, může to nakonec být kvůli tvým pochybnostem.

„Modleme se“

„V každý čas se v Duchu svatém modlete…“ Efezským 6:18

V srpnu roku 1806 se pět studentů Williamsovy koleje sešlo v poli na jednom ze svých modlitebních setkání, která se konala dvakrát týdně. Bouře je zahnala do úkrytu ve stohu. Pokračovali v modlitbách a Samuel John Mills se podělil o své břemeno, že

Bůh se o tebe postará

„Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.“ 1. Petrova 5:7

Zamysli se nad obavami, které jsi měl minulý rok nebo dokonce minulý týden. Kolik z nich se naplnilo? Statisticky maximálně deset procent! Zlepšily se snad okolnosti díky tvým starostem? A co fyzické a citové ztráty, které ti starosti způsobují?

On rozumí (2)

„…vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my…“ Židům 4:15

Jsi zklamán lidmi? Ježíš rozumí, protože ti, které miloval a se kterými počítal, Ho nakonec zradili. Jidáš, Ježíšův pokladník, Ho prodal a potom zpečetil obchod polibkem. Dokonce i v Ježíšově nejtemnější hodině, v Getsemane, Jeho nejbližší učedníci, Petr, Jakub a Jan, nebyli schopni

On rozumí (1)

„…vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my…“ Židům 4:15

Pán rozumí tomu, čím dnes procházíš, protože byl tam, kde jsi ty. Bible říká: „Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my… Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a