Když spěcháš, musíš odpočívat

„Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Marek 6:31

Marek zaznamenal: „Řekl jim: ‚Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!‘ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst“ (Marek 6:31). Nikdo neměl větší úkol a neměl více práce než Ježíš! Dokonce ani

Mysli a jednej jako Ježíš (4)

„Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne…“ Matouš 11:29

Vztah, jaký měl Ježíš se svým Otcem, je příkladem vztahu, jaký chce mít s tebou. Ježíš měl s Otcem vztah natolik důvěrný, že mohl říci: „… já jsem v Otci a Otec ve mně…“ (Jan 14:11). Ježíš znal velmi dobře i

Mysli a jednej jako Ježíš (3)

„… zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.“ 1. Petrova 2:21

Pokud to myslíš vážně, že chceš být podobný Ježíši, zkoumej své srdce a potom zkoumej jeho srdce:
1) Ježíšovo srdce bylo čisté. Pečovaly o něj ženy, ale on nikdy nebyl obviněn ze smyslných myšlenek (viz Lukáš 8:1-3). Petr, který

Mysli a jednej jako Ježíš (2)

„Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána.“        2. Petrova 1:2

Pokud si myslíš, že Boží láska k tobě by byla větší, kdybys měl větší víru, mýlíš se. Pokud si myslíš, že jeho láska by byla hlubší, kdyby tvé myšlenky a jednání byly lepší, znovu se mýlíš. Nepleť

Mysli a jednej jako Ježíš (1)

„Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši…“ Filipským 2:5

Max Lucado napsal: „Jak by vypadal tvůj život, kdybys jeden den přemýšlel a jednal jako Ježíš? Kdyby jeho priority určovaly tvou činnost, jeho vášeň vedla tvá rozhodnutí a jeho láska řídila tvé chování? Jaký bys byl? Všimli by si lidé změny?