„Ploďte a množte se … a panujte…“ 1. Mojžíšova 1:28

Jestli chceš poznat původní Boží záměr pro každého z nás, podívej se na Adama. „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem … A Bůh jim požehnal a řekl jim: ‚Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte…‘“ (1. Mojžíšova 1:27–28 ).
Bůh nás stvořil, abychom byli produktivní, rozmnožovali se a vládli. V těch třech slovech je obsaženo každé lidské povolání. Kněz je člověk, který zastupuje Boha před lidmi a lidi před Bohem. Ve skutečnosti to ale původně byla definice týkající se každého z nás. Byli jsme stvořeni k Božímu obrazu, abychom pokračovali v jeho díle, obdělávali zemi, aby vzkvétala, abychom se na ní měli dobře a abychom celé zemi dali hlas ke chválení Boha. Veškerá práce byla Bohem naplánována jako kněžská služba.
Profesionální duchovní či misionáři nejsou jediní Bohem povolaní, ani se z nich Bůh neraduje víc a nejsou pro něj důležitější než kdokoliv jiný. Biblický učenec N. T. Wright to vyjádřil nádherným obrazem: vykresluje lidské bytosti jako zrcadla, umístěná v pětačtyřicetistupňovém úhlu mezi nebem a zemí. Byli jsme stvořeni, abychom na Zemi odráželi Boží péči a vládu a zpět k Bohu přenášeli hlubokou chválu a vdě?nost stvo?en?. To je to, co d?l?me, kdy? pracujeme. M??čnost stvoření. To je to, co děláme, když pracujeme. Máš povolání. Máš obdarování. Jsi kněz. To se netýká jen dobrovolné služby v církvi. Prvním místem, a možná nejdůležitějším, kde své povolání realizuješ, je tvé zaměstnání. Když to začneš vidět tak, že k vykonání práce, kterou děláš, tě povolal sám Bůh, vyvolá to úsměv na tvé tváři, radost ve tvém srdci, v žilách se ti rozproudí nová míza a tvé práci to dodá důstojnost.