„… přítel brousí svého přítele.“ Přísloví 27:17, B21

Spisovatel Charlie „Tremendous“ Jones řekl: „Dnes jsi stejný, jako budeš za pět let, až na lidi, s nimiž se teprve setkáš, a na knihy, které ještě přečteš.“ Charles Townsend radí vybírat si za přátele:
1) Lidi, kteří budou mít vliv na to, aby ses stal tím, kým Bůh zamýšlel. „Železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele“ (Přísloví 27:17, B21). Bůh si používá vztahy jako nástroje. Když jsi s někým, ptej se v duchu: „Jsem spokojený s tím, jaký jsem, když jsem vedle tohoto člověka? Jsem otevřenější, laskavější a upřímnější? Nebo se mi to, co v sobě vidím, nelíbí?“ Vybírej si lidi, kteří z tebe udělají lepšího člověka.
2) Lidi, kteří pomohou, aby do tebe Boží milostí proudila energie. Když jsi prázdný, potřebuješ dobít energii fyzickou, duchovní i tu, kterou potřebuješ k budování vztahů. Obklop se tedy přáteli, kteří ti budou naslouchat a povzbuzovat tě, kteří tu budou pro tebe.
3) Lidi, kteří ti umožní být opravdovým. „V každičkém čase miluje přítel…“ (Přísloví 17:17). Nejlepší vztahy jsou ty, kdy víš, že jsi milován, a máš svobodu být sám sebou; kde si nemusíš na nic hrát a můžeš otevřeně mluvit o těžkých aspektech života. V přátelství, kde můžeš být přirozený, je útěcha a normálností.
4) Lidi, kteří ti pomohou růst ve víře. Potřebuješ přátele, kteří tě budou povzbuzovat k modlitbě, k četbě Bible a pomohou ti uvidět „velký obraz“ toho, co je v tvém životě důležité. V listě Efezským se píše o týmové spolupráci: „… celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží.“ (Efezským 4:16, B21). Nesnaž se vše udělat sám. Spoj se s přáteli, kteří ti poskytnou zpětnou vazbu.