„Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol…“    Skutky 20:24

Pavel napsal: „Vím jen tolik, že mi Duch svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol…“ (Skutky 20:23–24).
John Maxwell vyprávěl, že jednoho dne, kdy byl znechucený a měl chuť všeho nechat, vzal slovník a vyhledal výraz „všeho nechat“. Několik minut rozvažoval, pak vzal nůžky a v symbolickém aktu vzdoru ta slova vystřihnul ze slovníku. Jeho problémy to sice neodstranilo, ale určitě to posílilo jeho odhodlání. Když všechny cesty vypadají jako slepá ulička a připadá ti, že jsi vyčerpal všechny možnosti, není to pravda. Vždycky existují ještě další způsoby, další možnosti a další příležitosti. Dokonce i tehdy, když je hned nevidíš, přesto existují. Proto se nevzdávej.
Bývalý šampion v těžké váze Jack Dempsey jednou řekl: „Vítězem se stává ten, kdo se znovu zvedne, i když už nemůže.“ Cíle dosahují lidé, kteří jdou dál, přestože si myslí, že už nemohou. Jsou houževnatí a výsledkem je, že se den po dni přibližují ke svému cíli. Občas se posunují jen o pár centimetrů, ale hýbou se kupředu. Věří ve své Bohem dané povolání, věří sami sobě a vyslovují to. Když vyznáváš, že sám sobě věříš, nezaručuje ti to úspěch; ale pokud o sobě pochybuješ, zaručuje to tvé selhání. Pravda je taková, že nejsi sám, Bůh je s tebou. „On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému“ (Izajáš 40:29). Proto buď houževnatý!