„Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“ Přísloví 3:6

Když máš vizi pro svůj život, dává ti to čtyři věci:
1) Nadšení. Znamená to, že se ráno probudíš a vyskočíš z postele, protože je tu něco, co rád děláš; něco, čemu věříš a jsi v tom dobrý; něco většího než jsi ty sám; něco, čeho se nemůžeš dočkat.
2) Motivaci. Spisovatel Richard B. Edler řekl: „Pohodlný život obecně vede k pozdějšímu zklamání. Všichni máme své talenty a vize. Někdy ty dvě věci do sebe nezapadají. Častěji ale děláme v obou kompromisy ještě předtím, než je odhalíme. Později se toužebně ohlížíme zpátky na čas, kdy jsme měli usilovat o své skutečné vize a obdarování, které za to stály. Nenech si vnutit myšlenku, že tvé vize nebo obdarování jsou nerozumné. Nikdy takové být neměly. Dostal jsi je proto, aby do tvého života přinesly radost a naplnění.“
3) Směr. Vize usnadňuje rozhodování. Cokoliv, co tě posunuje blíž ke tvé vizi, má zelenou; ke všemu ostatnímu bys měl přistupovat opatrně. Vize vynáší na povrch to, co je důležité, a vytrhává vše, co ti stojí v cestě. Bez vize ti dobré věci budou bránit v dosažení věcí nejlepších. Lidé bez jasné vize se snadno nechají rozptýlit. Mají sklon nechat se bez cíle unášet od jedné věci k druhé. Nemají žádné duchovní, vztahové, finanční nebo morální vodítko. Proto dělají rozhodnutí, která je o vize okrádají.
4) Cíl. Mít vizi je jako dostat předem informaci o věcech, které se stanou. Je to něco, co ti říká: „Jestli se neprojevíš, něco důležitého se nestane. Tvůj život má smysl. Bez tebe se nestane to, co se má stát.“