„… na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny.“ 1. Mojžíšova 2:5, B21

V Bibli se píše: „… na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch“ (1. Mojžíšova 2:5–6, B21). Na počátku stvoření Bůh způsobil, že ze země vystupovala pára a zavlažovala zemi. V té době nikdy nebyla průtrž mračen z nebe. Neexistoval totiž nikdo, kdo by připravil a obdělával půdu.
Můžeme si z toho odnést duchovní lekci! Existují věci, které Bůh naplánoval, stanovil pro ně pravidla a touží je vykonat; neudělá to ale, dokud se nedostaneš na místo, kde můžeš přijmout to, co ti touží dát. Požehnání je tam, v bezpečí Boží ochrany. Potřeba bolestně přetrvává, požehnání ale nemůže přijít, dokud tvé srdce není v takovém postoji, aby Bůh mohl jednat. Možná se teď zrovna raduješ z „páry“, ale víš, že Bůh má pro tebe víc. Jsi frustrovaný a říkáš: „Proč nejsem někde dál?“ Místo abys obviňoval lidi a okolnosti, potřebuješ se zastavit, podívat se nahoru a zeptat se: „Pane, čekáš na to, až budu na správném místě?“
Až položíš tuto otázku, buď připraven uslyšet odpověď a být poslušný, i když to bude znamenat, že budeš muset přehodnotit priority a zaplatit cenu, abys mohl přijmout to, co ti Bůh chce dát. Co chce, abys měl? Žádnou páru, ale průtrž mračen! On je ochoten a schopen. Vždyť on „… mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit“ (Efezským 3:20). Nejdřív se ale musíš dostat na to správné místo.