„… vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše…“ Židům 12:1–2

Během Her dobré vůle v Edmontonu v Kanadě se štafety na čtyřikrát sto metrů účastnil tým z Jamajky. Závodník, který se chystal, že poběží jako třetí v pořadí, měl kamaráda, který právě závodil nedaleko na témž stadionu v jiné disciplíně. Když čekal na předávku štafety, na okamžik se rozhlédl, jestli ho třeba neuvidí. Byla to obrovská chyba! V tom okamžiku přiběhl ten, kdo dobíhal druhý úsek závodu, a místo předání štafety do něho vrazil. Tým Jamajky prohrál, protože jeden z běžců se na chvilku zadíval nesprávným směrem. Nesledoval svůj závod, ale závod někoho jiného.
Na koho se díváš? Na Krista nebo na jiné křesťany? Církev je jako duchovní nemocnice: jednotliví křesťané jsou v různých fázích léčení a je jejich cílem, aby se uzdravili úplně. Když se díváš na křesťany, někdy z toho budeš zklamán – na rozdíl od toho, když se díváš na Krista.
Ježíš jednou naznačil Petrovi, jakou smrtí zemře. Petr se ho vyptával, jakou smrtí zemře Jan. „‚Pane, co bude s ním?‘ Ježíš mu řekl: ‚… není to tvá věc. Ty mne následuj!‘“ (Jan 21:21–22).
Sledoval jsi někdy tým veslařů na olympijských hrách? Nevidí cílovou čáru, protože jsou k ní obráceni zády, proto neustále sledují svého kapitána u kormidla. Ten je vede, motivuje, povzbuzuje. Udává jim tempo a drží je na trati. Dnešní slovo pro tebe tedy zní: „Upři svůj zrak na Ježíše.“