„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“    Filipským 4:6

Dělání si starostí je jednou z nejnesmyslnějších zábav, jakou si můžeme dopřát. Sám Ježíš se ptal: „Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?“ (Matouš 6:27). Starosti jsou vrahem odpočinku i vztahů. Pronásledují nás a zmocňují se naší mysli. Navenek můžeme dále fungovat, uvnitř nás se ale skrývá zlověstná síla. Tento nepřítel, který se nazývá obavy, kazí náladu, ničí tvořivost a zbavuje tě smyslu pro dokončování, který vychází z nitra a nelze ho dosáhnout pomocí nabývání věcí. Proč bychom měli tolik zápasit s věcmi, které nemůžeme změnit?
Jeden pastor napsal: „Trvalo mi roky, než jsem si uvědomil, že nemohu uléhat do postele s hlavou omotanou polovinou mého dne. Celou noc jsem se potýkal s otázkami, které jsem stejně nemohl do rána vyřešit. Ani nedokážu říct, kolikrát jsem ráno šel do práce a cítil se jako odřený podpatek staré boty. Byl jsem málo efektivní, žil jsem ve velkém napětí, nebyl jsem schopen pracovat naplno, a to si vybralo daň na mých vztazích.“
Vidíš tu souvislost? Boží recept na starosti zní: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši … přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu … A Bůh pokoje bude s vámi“ (Filipským 4:6-9). Dovol Bohu, aby tě dnes osvobodil od starostí!