„Sestoupil jsem, abych jej … vyvedl…“ 2. Mojžíšova 3:8

Izraelci byli po čtyři sta let zotročovaní a utlačovaní egyptskými poháněči, o nichž je psáno: „Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou…“ (2. Mojžíšova 1:14). Mnozí dokážeme pochopit jejich pocity bezradnosti, když přemýšlíme o oblastech svého života, v nichž bojujeme s návyky. Ať už jde o zlozvyky týkající se jídla, alkoholu, drog, sexu, peněz nebo narušených vztahů, všichni známe ten pocit bezmoci, když se jich marně snažíme zbavit.
Selhání může vypůsobit chronickou beznaděj a dovést nás do bodu, kdy se přestaneme snažit. Zlomený a zdrcený Izrael křičel k Pánu a on odpověděl: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu … Znám jeho bolesti“ (2. Mojžíšova 3:7). Všimni si, jakým způsobem jim Bůh svůj soucit projevil: „Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem…“ (2. Mojžíšova 3:8). Bůh sestoupil, aby je vysvobodil – a totéž dnes může učinit pro tebe. Vysvobození Izraele vyžadovalo zabití velikonočního beránka bez vady. Jeho krví Izraelci potřeli své veřeje a anděl smrti je pak přešel. Bible říká: „… Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován!“ (1. Korintským 5:7, B21). Ježíš Kristus, náš obětní beránek, prolil svou krev, aby nás vysvobodil od všeho, co nás zotročuje.
S čím v současné době bojuješ? Je tu možnost, jak se z tohoto zajetí dostat: nikoliv vlastním marným úsilím, ale důvěrou v Boha, který odpovídá na volání svého lidu.