„Petr jim řekl: ‚Učiňte pokání…‘“ Skutky 2:38, ČSP

Na jedné církevní vývěsce byla cedulka s výzvou: „Zkus týden s Bohem.“ Byl to docela jednoduchý nápad – zkus to s Bohem týden, a když nebudeš s výsledky spokojen, můžeš se vrátit ke starému životu.
Petr ale neřekl davu shromážděnému v den Letnic, aby to zkusili s Bohem na týden. Kázal: „Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh“ (Skutky 2:38-39, ČSP). Ryba to s vodou nezkouší; potřebuje ji, aby přežila. Ani rostlina to nezkouší s půdou; potřebuje ji k růstu. Podobně ani ty to s Bohem nezkoušíš; potřebuješ jej, protože ve tvém nitru je prázdnota, kterou může naplnit jen on. A on chce udělat víc, než jen vstoupit do tvého života; on chce tvůj život převzít!
Možná namítneš, že bojuješ s nějakými slabostmi. Je pravda, že se všichni rodíme s určitými sklony, jenom jsou některé zřetelnější než jiné. Právě proto se každý z nás potřebuje „znovu narodit“ (viz Jan 3:3). Ježíš vysvětlil Nikodémovi, že i když se už narodil přirozeným způsobem, ke vstupu do Božího království potřebuje duchovní narození. Spása a záruka nebe se uskuteční okamžitě. Všechno, co pro to musíš udělat, je dát svou důvěru Kristu. Naproti tomu poddávání se Ježíšově vládě je projekt, na němž budeš pracovat od nového narození až po Nový Jeruzalém.