„… jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla.“        Skutky 6:1, B21

Bible říká: „V té době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla“ (Skutky 6:1, B21). Proč tomu tak bylo? Protože byly zvenčí. Tyto ženy nevyrůstaly v Judsku nebo v Galileji. Pocházely ze vzdálených zemí Řecka, Říma a Sýrie. Pokud vůbec mluvily aramejsky, tak s přízvukem. V důsledku toho byly zanedbávány. Správce jídelní spíže dával přednost hebrejským ženám. Ředitel této potravinové banky rozdělil žádosti na dvě skupiny: místní obyvatelé a přistěhovalci. Jak zareagovala církev? „… apoštolové svolali všechny učedníky…“ (Skutky 6:2).
Byl jsi někdy na setkání věřících, které by bylo svoláno, aby se zabývalo těmi, kteří jsou diskriminováni? Proč apoštolové takové setkání svolali? Kvůli příkladu, který jim Ježíš dal na samém začátku své služby: „Podali mu knihu … otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno…“ (Lukáš 4:17). Ježíš toho dne oznámil šest věcí, které ho Bůh poslal dělat:
1) Kázat evangelium chudým.  2) Uzdravovat zlomená srdce.  3) Vyhlásit svobodu zajatcům.  4) Vyhlásit navrácení zraku slepým.  5) Dát svobodu utlačovaným.  6) Vyhlásit léto milosti Hospodinovy. To byl jubilejní rok, kdy byli všichni zajatci propuštěni, dluhy byly odpuštěny a vše, co bylo vzato, bylo navráceno.
Ježíš naplňuje všechny potřeby těla, duše i ducha. A to je zpráva, kterou jsi byl povolán sdílet s ostatními.