„… když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.“ Koloským 3:10

Trvalá změna přichází postupně zevnitř, často dříve, než se nějak projeví vnější důkaz. Pastor Jim Penner řekl: „Můj přítel nedávno absolvoval transplantaci kyčelního kloubu. Jeho vlastní kloub byl tak opotřebovaný, že přítel kulhal a musel při chůzi používat berle. Díky zručnosti chirurga se rychle zotavil a znovu se pohyboval. Přesto několik měsíců po operaci stále kulhal. Dnes ráno jsem ho potkal, a jeho kulhání bylo pryč. Kam se podělo? Včera tam bylo. Zmizelo v noci? ‚Chodíš skvěle,‘ řekl jsem, ‚co se stalo?‘ Jeho odpověď byla k nezaplacení: ‚Můj fyzioterapeut mi řekl, že musím přeškolit svůj mozek.‘ Jeho mozek byl vycvičen, aby očekával bolest, a to způsobovalo preventivní kulhání. Dokonce, i když už bolest necítil, mozek mu říkal: ‚Pozor! Už to přichází!‘
Bible říká: ‚Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!‘ (2. Korintským 5:17). Musíš ale změnit své myšlení, a to prostřednictvím víry a smíření, v souladu se kterými budeš jednat. Kristus již provedl obnovující operaci. Tak jako můj přítel dostal novou kyčel, Bůh ti dal nový život. Ten starý pominul společně se všemi špatnými věcmi, které jsi udělal, které sis pomyslel, nebo které jsi řekl. Jsi zcela nové stvoření. Musíš však přeškolit svůj mozek, aby přijal Boží odpuštění a obnovující práci, kterou Ježíš vykonal ve tvém životě.“
Tedy přeškol svůj mozek.