„Jak se to může stát…?“ Lukáš 1:34

V Bibli čteme: „Maria řekla andělovi: ‚Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?‘ Anděl jí odpověděl: ‚Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní…‘“ (Lukáš 1:34-35).
Někdy ti Bůh říká o věcech, které chce tvým prostřednictvím udělat, a ty se na sebe díváš a myslíš si: „Jak se to může stát?“ Říkáš si, že nemáš výcvik, peníze, dovednosti ani styky, a rozhodně nemáš sílu, vykonat to sám. Pokud nechápeš, jak by to Bůh mohl udělat, uvědom si, že on to dokáže! Nikdo jiný nedostane zásluhy. Jak se to stane? „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní…“ (Lukáš 1:35).
Duch svatý tě může oplodnit vizí, inspirovat tvořivými nápady, seznámit se správnými lidmi a zmocnit tě k vykonání té práce. Pro Marii měl Bůh jedinečný plán, a pro tebe ho má také. Nemáš výsadu vidět do budoucnosti a nevíš, co všechno pro tebe Bůh má. Má ale plán. Všimni si, co Maria řekla, když k ní anděl promluvil: „Ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lukáš 1:38, B21). Ne podle tvého společenského postavení, tvých pracovních schopností, financí nebo zásluh, ale „podle tvého slova“! Bylo snadné to říct nebo tomu uvěřit? Ne. Maria si vybrala krajní riziko: Být těhotná a neprovdaná znamenalo v tehdejší době hrozné následky. Ochotně se však odevzdala Bohu – a výsledky byly zázračné. A pro tebe může Bůh udělat totéž.