„Dovolte Bohu, ať změní váš způsob myšlení a promění vás tak v nové lidi.“
    Římanům 12:2, přel. z angl.

Naše kultura někdy vrhá na trh dezinformace a polopravdy. A protože naši rodiče v této kultuře vyrůstali, předali nám pro interpretaci života stejné principy. Proto jsme mohli dospět k těmto třem mylným závěrům:
1) „Někde na světě žije člověk, který mě udělá šťastným.“ Šťastným tě může učinit jedině Bůh! Zranění lidé jenom zraňují druhé lidi. „… ústa mluví, čím srdce přetéká“ (Lukáš 6:45).
2) „Až dosáhnu určitého postavení a nashromáždím určitou částku peněz, budu šťastný.“ To je starý mýtus „až jednou…“, který vede k nespokojenému životu (viz Lukáš 12:15).
3) „Nemůžu si pomoci, prostě jsem takový.“ To je lež „já nejsem zodpovědný“. Ta tě zastaví na tvé cestě.
Jestli chceš být šťastný, prozkoumej výmluvy, jimiž se pořád snažíš ospravedlňovat své chování. Tady je několik z nich: „Nejsem jediný, kdo to dělá!“ No a? Jestli to dělá každý, znamená to, že to snad Bůh nebere vážně? „Nevidím na tom nic špatného.“ A kdo ti dal pravomoc stanovovat pravidla a hrát si na Boha? „Zkusím to jen jednou.“ Takže, když to zkusíš jenom jednou, znamená to, že to nebude mít žádné následky? Jaké lži stojí za tvými výmluvami? Prozkoumej je. Drží tě v duchovním otroctví a musí být odhaleny a odstraněny! Bible to nazývá „obnovou mysli“ (viz Římanům 12:2). Ježíš řekl, že až poznáš pravdu, vyjdou najevo tvé staré věroučné systémy a budeš osvobozený (viz Jan 8:32). Představ si, že jsi volný, aby ses mohl stát vším, čím Bůh chce, abys byl! Nestojí to za to úsilí?