„Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré … zcela to schválil.“         1. Mojžíšova 1:31, přel. z angl.

Nemůžeš se s ničím efektivně vypořádat, dokud nepřijmeš, k čemu to slouží – to platí i pro tebe samotného! Slovníkový význam slova „přijmout“ obsahuje: vědomě přijmout; považovat za správné; souhlasit. To znamená, že:
1) Přijetí vyžaduje tvou vůli. Můžeš se rozhodnout, zda přijmeš sám sebe, nebo ne; je to na tobě.
2) Když je něco přijatelné, je to považováno za „správné“. Máme tendenci odmítat sami sebe, protože na sobě vidíme spíše to špatné než dobré. Takový postoj nám často byl vštípený na počátku života těmi, kdo se zaměřovali na naše slabosti místo na silné stránky, a my si jejich názory s sebou stále nosíme.
3) Slovo „přijmout“ znamená „souhlasit“. Pokud máš problém přijmout sám sebe, musíš se ztotožnit s Božím slovem, které říká, že jsi „spravedlivý“ (viz 2. Korintským 5:21). Začni to tedy vyznávat také. Může to chvíli trvat, ale časem to vyznání v tobě zapustí kořeny. Bible říká: „Mohou snad jít dva společně, když nejsou ve shodě?“ (Amos 3:3, B21). Jestli chceš chodit s Bohem, musíš s ním souhlasit. Když říká, že tě „v Kristu“ miluje a přijímá, tak se s ním ztotožni a přestaň se podceňovat.
Když nás Bůh stvořil, prohlásil, že je to „velmi dobré“ (viz 1. Mojžíšova 1:31), a on názor nezměnil. Buď však trpělivý – on ještě neskončil se svým stvořitelským dílem ve tvém životě. Chce, abys viděl sám sebe tak, jak tě vidí on, a naučil se sám sebe milovat, protože on na tobě „stále pracuje“.