„Řekli mu: ‚Kdo jsi ty?‘ Ježíš jim odpověděl: ‚Co vám od začátku říkám.‘“ Jan 8:25

Ježíš byl neustále pod tlakem. Na jeho čas byly kladeny vyčerpávající nároky. Málokdy měl pro sebe soukromí, a pořád ho někdo vyrušoval. Lidé ho opakovaně nechápali, kritizovali a zesměšňovali. Byl pod obrovským tlakem, ale přesto zůstával v pokoji. Jak to dělal? Založil svůj život na osmi zdravých principech zvládání stresu. V následujícím týdnu se na ně podíváme a zjistíme, co se z nich můžeme naučit.
Musíš vědět, kdo jsi. „Řekli mu: ‚Kdo jsi ty?‘ Ježíš jim odpověděl: ‚Co vám od začátku říkám.‘“ (Jan 8:25). Pokud nevíš, kdo jsi, ostatní se ti budou snažit říct, kdo si myslí oni, že jsi. Pokud nevíš, kdo jsi, podvědomě necháváš druhé lidi, aby tě přesvědčili, že jsi někým, kým nejsi. Mnoho stresu pochází z toho, že se schováváme za masky, žijeme dvojí život, nejsme vůči ostatním opravdoví a snažíme se být někým, kým nejsme. Nejistota vždycky vyvolá v našem životě tlak. Když si nejsme jistí, cítíme se být nucení k výkonu a přizpůsobování. Stanovujeme si nerealistické normy, a i když pracujeme více a více, stále je nedokážeme naplnit.
Co bys tedy měl dělat? Musíš vědět, kdo jsi a čí jsi! Jsi vykoupené Boží dítě, nebyl jsi poslán na zemi náhodou, ale s určitým záměrem. Jsi hluboce milovaný a plně přijímaný Bohem. On má plán pro tvůj život, proto jsi významný. Abys překonal stres, musíš vědět, kdo jsi. Dokud tuhle otázku rozhodně nevyřešíš, bude tě trápit.