„Kdybych nevěřil … nikdy bych neobstál.“ Žalm 27:13, přel. z angl.

David zabil obra, byl autorem žalmů a nejpopulárnějším králem Izraele. Když jej však životní nesnáze přivedly do bodu zlomu, napsal: „Kdybych nevěřil, že budu zažívat Hospodinovu dobrotu v zemi živých, nikdy bych neobstál“ (Žalm 27:13, přel. z angl.) Dostal ses dnes do bodu zlomu? Pokud ano, dojde k jedné ze dvou věcí – buď tě to zlomí, nebo něco prolomíš! Vše záleží na tom, co uděláš. David zažil průlom, protože znal správný recept: „Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!“ (Žalm 27:14).
Staré rčení říká: „Stejné slunce, které rozpouští máslo, zpevňuje jíl.“ Když přijdou problémy, můžeš se obrátit proti Bohu, protože jsi mu věrně sloužil a nechápeš, proč na tebe dopouští takové těžkosti. Anebo se můžeš obrátit k němu a hledat u něj odpověď! Boha nic nevyvede z míry a nic pro něj není příliš obtížné. Řekl přece: „… jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním“ (Izajáš 46:9-10).
Možná zrovna prožíváš otřes – Bůh však ne. Pro něho se tvá situace může stát platformou, na níž může dokázat svou neochvějnou lásku a péči o tebe. Takže neklesej na mysli, on tě tou bouří provede ke slávě svého jména.