„Mé svědomí je čisté … mým soudcem je přece Pán.“ 1. Korintským 4:4, B21

Daniel se musel rozhodnout, zda bude „konformistou“ nebo „transformistou“. Jaký je v tom rozdíl? Konformista je ovládaný tlakem. Pokud je tlak dostatečně velký, poddá se. Pokud je tlak dostatečně velký, zapálí si svůj první joint, vezme si první pivo, bude dělat to, co dělají všichni. „Transformista“ se však řídí principem. Možná ti připadá, že žít takhle je velmi náročné. Ano, ale je to velmi účinné. Bůh ví lépe než my, jak v našem životě předcházet bolesti, frustraci a zániku. On vidí okraj útesu jasněji než my a umisťuje na hranu srázu zábradlí. A pokud dodržujeme jeho pokyny, vyhneme se zármutku, nástrahám a ztrátě pověsti.
Odmítnutí jíst královské maso nebylo záležitostí diety, šlo o oddanost Bohu. To není obhajoba myšlenky „řiď se podle svého svědomí“. Tvé svědomí totiž nemusí být vždy dobrým rádcem. Pokud si o něčem myslíš, že to není špatné, tak to ještě neznamená, že to tak opravdu je. Tvé svědomí může být porušené nebo dokonce vyhořelé. Bible hovoří o lidech, kteří „mají vypálen cejch na vlastním svědomí“ (viz 1. Timoteovi 4:2). Pavel napsal: „Mé svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn; mým soudcem je přece Pán“ (1. Korintským 4:4, B21).
Otázka svědomí je ale přesto tím prvním, co bys měl zvažovat, když se ocitneš tváří v tvář obtížnému rozhodnutí. Zřídkakdy se však rozhodneš správně, pokud víš, že to, co se chystáš udělat, vyvolá ve tvém svědomí pocit viny. Takže nejednej proti svému svědomí, žij podle svého přesvědčení.