„Vy však máte zasvěcení od Svatého a znáte všechno.“ 1. Janova 2:20

Už jsi někdy s někým vedl rozhovor v mysli? Probral jsi jednu stranu problému, a pak i druhou. Zamysli se nad tím. Jestliže můžeš v duchu vést rozhovor sám se sebou, nemyslíš, že s tebou může v duchu mluvit i Bůh?
Problém je v tom, že naše mysl je často nespolehlivá, protože jsme ji znečistili spoustou smetí. Proto pochybujeme, že by Bůh byl schopen prostřednictvím našich myšlenek mluvit. Jakmile tě ale Bůh vykoupí, začne tvou mysl obnovovat (viz Římanům 12:2). Pavel napsal: „Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však mysl Kristovu máme“ (1. Korintským 2:16).
Pochopil jsi to? Když tě Bůh spasí, začne skrze tebe zjevovat své myšlenky. Bůh mluví mnoha různými kanály a tvá mysl je jenom jedním z nich. Bible říká: „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí“ (Filipským 2:13). Všimni si slov „chcete i činíte“. Bůh ve skutečnosti usměrní tvou vůli a vytvoří v tobě touhu dělat věci, které se mu líbí. A jeho vedení je vytrvalé. Jestli opakovaně cítíš chuť něco konkrétního dělat, je to možná Bůh, který tě vede. Proto je důležité střežit svou mysl a sledovat myšlenky. Ježíš řekl: „Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil“ (Jan 15:3). Denně svou mysl koupej v Božím slově a jemně vylaďuj svůj „přijímač“, ať slyšíš, co ti Bůh říká.