„… obnovte se duchovním smýšlením…“ Efezským 4:23

Když se díváme na děti Izraele, můžeme se hodně naučit o důležitosti správného přístupu. Odhaduje se, že z Egypta vyšlo asi půl druhého miliónu Izraelců. Bůh je vysvobodil z otroctví a vedl je do zaslíbené země. Ta cesta měla trvat asi jedenáct dnů, místo toho ale trvala čtyřicet let. Proč? Protože nepřetržitě reptali! Stěžovali si na jídlo, které jim Bůh denně sesílal z nebe. A pokaždé, když jim cestu zkřížilo něco složitého, byli připraveni to vzdát a vrátit se do Egypta, zpátky do otroctví. Ohromující je, že z původní skupiny jednoho a půl miliónu lidí, kteří vyšli z Egypta, se do zaslíbené země dostali pouze dva.
Dnes je také mnoho křesťanů, kteří unikli z „Egypta“ (ze svého dřívějšího života zotročeného hříchem). Věří, že stále hledí kupředu k zaslíbené zemi, ve výsledku ale bloudí po celý život pouští, zabývají se stále stejnými starými problémy a řeší stále stejné otázky.
Jsi jedním z nich? Připadá ti, že obcházíš příliš dlouho kolem stále stejné vysoké hory (viz 5. Mojžíšova 2:3)? Pokud ano, tady je odpověď. „Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy“ (Efezským 4:22-24). Jinými slovy – změň svůj přístup!