„Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Lukáš 5:5

Třetí lekce: Spolupracuj s Božím plánem pro svůj život. „… (Ježíš) řekl Šimonovi: ‚Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!‘ Šimon mu odpověděl: ‚Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.‘ Když to učinili, zabrali veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly“ (Lukáš 5:4-6).
Ježíš učil učedníky, kde, kdy a jak mají rybařit. A i tebe naučí, jak v životě uspět. Ale stejně jako u Petra, někdy i tvůj plán bude muset selhat, než budeš připraven přijmout Boží plán. Takže když to bude nutné, Bůh dopustí tvé selhání. Všimni si dvou věcí:
1) Petr se s Ježíšem nedohadoval, prostě ho poslechl. Jako rybář z povolání si klidně mohl myslet: „Pane, kdo vlastně jsi, abys mi říkal, jak mám lovit ryby?“ Dokonce si mohl pomyslet, že když nic nechytil v noci, kdy ryby obvykle berou, určitě nic nechytne uprostřed dne, kdy na vodu svítí slunce. On se ale nehádal a prostě poslechl. A ty to musíš udělat stejně.
2) Petr nedbal na své pocity. Bezpochyby byl po celonoční námaze velmi vyčerpaný. Přesto se nezeptal: „K čemu to bude? Proč bych měl pokračovat?“ Místo aby se řídil svými pocity, uvěřil Kristovu příslibu a výsledky byly úžasné. Pokud uvěříš Ježíšovi, udělá totéž i pro tebe.