„Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.“ Žalm 34:7

J. C. Penney zemřel a odešel do nebe, ale stovky obchodních domů po celé Americe stále nesou jeho jméno. Když začínal, zajímalo ho jen, jak vydělat hodně peněz. Pracoval jako úředník za šest dolarů týdně a jeho pohlcující sen měl hodnotu sto tisíc dolarů. Když tohoto cíle dosáhl, pocítil dočasné uspokojení, brzy se ale zaměřil na hodnotu milión dolarů. A pak mu do života vstoupila tragédie. Jeho manželka nastydla a dostala zápal plic, na který následně zemřela. Vzpomínal: „Když zemřela, zhroutil se mi svět. K čemu bylo budovat všechny ty firmy, být úspěšný v očích druhých, hromadit jmění? Připadal jsem si, jako by se mi život, ba dokonce i Bůh vysmívali.“ Zanedlouho zkrachoval a upadl do hluboké deprese. V tu chvíli se obrátil k Bohu a zažil zázračné obrácení. Řekl: „Když jsem byl přiveden k pokoře a poznání své závislosti na Bohu, bylo to jako světlo osvětlující mou bytost. Nemohu to popsat jinak, než že mě to jako člověka změnilo.“
Bortí se ti život? Jsi na dně a přemýšlíš, jestli se ti vůbec kdy podaří vstát? Obrať se k Bohu, je od tebe na vzdálenost pouhé jedné modlitby. Žalmista David se modlil takto: „Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása“ (Žalm 34:7). A co Bůh udělal pro Davida, udělá i pro tebe.