„Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost.“ Jakub 3:16

Jeden skeptik se ptal známého pastora: „Věříš, že existuje něco jako skutečné peklo?“ On se jen usmál a odpověděl: „Byl jsi někdy na členské schůzi v církvi?“
Ale vážně, pokud jsi nějakou dobu členem církve, víš, že svár si pěstuje svou ošklivou tvář v Boží rodině stejně jako všude jinde. Pavel a Barnabáš, skvělí týmoví služebníci, dovolili, aby je jejich spory o Jana Marka rozdělily natolik, že už spolu nemohli pracovat. Později Pavel změnil názor, ale kostky už byly vrženy. Vyzýval: „Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu. Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života“ (Filipským 4:2-3).
Spory nám brání v modlitbách, odvádějí naši pozornost od ztracených duší a způsobují, že jsme ve službě neefektivní. Musíme se naučit vzájemně respektovat svá obdarování, zkušenosti a pozice, místo abychom si je záviděli. Jinými slovy, nauč se nesouhlasit, aniž bys byl nepříjemný. Bible říká: „Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj“ (Jakub 3:16-18). Bůh žehná těm, kdo působí pokoj (viz Matouš 5:9), takže když ve tvé církvi dojde k rozbrojům, dej si za úkol zasévat semínka pokoje!