„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“ Žalm 127:1

Jak bys popsal svůj vztah se svými dětmi? Napjatý? Vzrušující? Srdcervoucí? Příjemný? Pokud chceš získat pravdivý pohled, požádej je, aby popsaly své pocity z tebe a svého domova. Ale pozor! To, co řeknou, se ti nemusí líbit. To, že jste křesťanská rodina, vás nemusí nutně zachránit. Stará přirozenost se v nás stále projevuje a hluboce zakořeněné zvyky mohou vést k narušení komunikace. Přehlížení biblických zásad vede k bolesti a napětí v rodině. Můžeme se podívat na tři příklady:
1) Rebeka milovala svého syna Jákoba víc než jeho bratra Ezaua, a tak Jákoba využila k oklamání jejich otce Izáka a způsobila v rodině rozkol (viz 1. Mojžíšova 27).
2) Velekněz Élí nechal své syny provádět nepravosti, a nakonec ho to stálo život (viz 1. Samuelova 3-4).
3) David kázal jedno, žil ale něco jiného, a jeho děti (jak už to děti mívají ve zvyku) byly více ovlivněny tím, co dělal, než tím, co říkal (viz 2. Samuelova 11:13, 15-16; 1. Královská 11).
Nikdo není imunní, ani David, ani Rebeka, ani Élí a ani ty! Hodnocení je ale zbytečné, pokud vede k pocitu viny bez skutků nápravy. Co bys tedy měl dělat? Udělej si čas, aby ses se svými dětmi sblížil. Vypořádej se s překážkami, které stojí mezi vámi. Nemůžeš nic změnit, pokud je nejsi ochoten vzít na vědomí. Někdy musí změna začít u tebe. Potřebuješ například upravit svůj postoj? Jaké jsou tvé priority? A co příklad, jaký jsi v poslední době dával? Než se pokusíš jednat se svými dětmi, požádej Boha, aby jednal s tebou.