„To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás…“ Jan 15:11

Proč Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15:11)? Protože pokud to dovolíš, stres tě připraví o radost a uvrhne tě do života plného depresí, nudy a nespokojenosti. Přiznejme si to, většina z nás se bere příliš vážně! Všechno zveličujeme. Zpozdíš se o pět minut, uvízneš v dopravní zácpě, někdo se na tebe špatně podívá, zdržíš se ve frontě, připálíš jídlo, přibereš kilo, najdeš si vrásku, uděláš hloupou chybu … cokoli, na co si vzpomeneš, a ty ztratíš veškerý nadhled. Skutečným problémem je, že máš nerealistická očekávání. Bůh nechce, abys takto žil! Chceš-li zažívat radost, kterou Ježíš zaslíbil, dělej tyto dvě věci:
1) Přiznej si, že tvé napětí je z velké části způsobeno tím, že ses rozhodl, jak by měl život vypadat.
2) Uvědom si, že hlavní příčinou tvé frustrace jsou tvá očekávání. Když stále očekáváš, jak co má být, a ono není, budeš vždycky naštvaný.
Mám pro tebe návrh: Zkus k životu přistupovat bez všech těchto očekávání. Například nepředpokládej, že všichni budou přátelští, když pak někteří budou, budeš potěšen. Neočekávej, že den bude bez problémů, když přijdou potíže, vzhlédni vzhůru a řekni: „Děkuji ti, Pane, za další příležitost k růstu.“ Jdi do toho, zkus to, a uvidíš, jak se věci zlepší. Místo aby ses snažil plavat proti proudu, nauč se plynout s ním. Brzy zjistíš, že si život více užíváš! A nejen to! Pro ostatní lidi bude také příjemnější být s tebou.