„Den Páně přijde jako přichází zloděj.“ 2. Petrova 3:10

Nedovol, aby ses kvůli těm, kdo „stanovují data“, stal cynickým ohledně brzkého příchodu Krista. Poté, co zakladatel jedné z hlavních církevních denominací v tisku předpověděl datum Kristova druhého příchodu, jeho následovníci čelili ostudě, když museli veřejně přiznat, že se mýlili. Vzpomínáš si na „problém roku 2000“? Šiřitelé paniky tehdy s vědeckou jistotou prohlašovali, že v roce 2000 nastane konec světa a příchod Krista. Lidé kvůli nim opouštěli zaměstnání, prodávali domy, dělali si zásoby potravin a odcházeli do hor.
Kvůli takovým případům dnes mnozí kazatelé zamlčují pravdu o Kristově druhém příchodu. Ano, někteří lidé, když slyší toto poselství, obracejí oči v sloup a říkají: „Už zase!“ Ale pochybnost o Kristově příchodu je jedním ze znamení, která zaručují, že se čas jeho návratu blíží.