„Kolikrát… činili výčitky Svatému Izraele.“ Žalm 78:40-41

Bible říká: „Kolikrát mu v poušti vzdorovali, jakou trýzeň působili mu v tom pustém kraji! Zas a zase pokoušeli Boha, činili výčitky Svatému Izraele. Nepřipomínali jeho sílu…“ (Žalm 78:40-42). Izraelci na poušti neustále podněcovali Boží hněv a zarmucovali Boží srdce. Jak? Tím, že snižovali jeho moc. Umenšovali to, co pro ně a skrze ně mohl udělat. A my děláme totéž, když nedokážeme rozpoznat a využít dary, které nám dává, a tvůrčí nápady, které nám vkládá do mysli.
Bůh chce, abys vyskočil ze „škatulky“ své minulosti, zábran a osobních omezení. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je neustále vyhledávat nové nápady, nová místa a nové lidi. Boží slovo říká: „Rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky. Rozmůžeš se napravo i nalevo…“ (Izajáš 54:2-3). Všimni si slov „rozšířit“, „napnout“, „natáhnout“, „upevnit“ a „rozmoci se“.
Kreativita znamená učenlivost. Jsi tedy učenlivý? Na jednom náhrobním kameni je nápis: „Zemřel ve čtyřiceti, pohřben byl v osmdesáti.“ Pokud se nebudeš neustále učit, růst a rozšiřovat své myšlení, může to být i tvůj osud. Možná si říkáš, že nejsi přirozeně kreativní. Kreativita není nutně něco, s čím se narodíš, vychází z rozvíjení darů, které ti Bůh dal, a z využívání příležitostí, které ti v životě posílá do cesty. Chceš vyskočit ze „škatulky“? Toto je způsob, jak to můžeš udělat!