„Milujte se navzájem … v úctě dávejte přednost jeden druhému.“ Římanům 12:10

Jedním z prvních příznaků problémů v manželství je, když jeden druhého začne brát jako samozřejmost. Přichází to nenápadně, jako když plevel prorůstá a dusí růži.
James Dobson napsal: „Jedním z nejlepších způsobů, jak zachovat manželství zdravé, je udržovat systém vzájemné odpovědnosti v kontextu lásky. Toho je možné dosáhnout ochranou toho, čemu říkám ‚linie úcty‘. Uvedu příklad. Předpokládejme, že se zdržím v kanceláři o dvě hodiny déle než obvykle. Přitom vím, že moje žena Shirley doma připravuje slavnostní večeři při svíčkách. Pokud jí nezavolám, že se opozdím, můžete se vsadit, že až přijdu domů, řádně mi to vytmaví. Shirley by mé chování považovala za urážlivé, a měla by pravdu. Ve skutečnosti by mi řekla: ‚Jime, to, co jsi udělal, bylo sobecké, a já to nemohu nechat jen tak.‘ Takto, a pravděpodobně ještě několika dalšími slovy by mi s láskou řekla svůj názor a pohnala by mě k odpovědnosti za mou neúctu. Pak bychom společně šli dál. Ve zdravém manželství je dobré některé věci bránit, a vzájemná úcta stojí na prvním místě. To znamená, že bys svého partnera neměl sekýrovat, urážet, veřejně ztrapňovat nebo poukazovat na bezvýznamnou netaktnost, kterou bys měl přehlédnout. Funkční systém ‚kontroly a vyvažování‘ může udržet vaše manželství, když jsou v sázce otázky vzájemného respektu. Takováto vzájemná odpovědnost je nejlepším způsobem, který znám, jak se vyhnout nečekanému výbuchu, když nahromaděná nelibost a hněv dosáhnou kritické úrovně.“
Proto: „Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého“ (Římanům 12:10, ČSP).