„… přestaň dřív, než propukne spor.“ Přísloví 17:14

Už jsi viděl na nějakém autě samolepku s nápisem: „Lidé, kteří si myslí, že všechno vědí, jsou obzvlášť otravní pro nás, kdo všechno víme“? Na „vševědy“ narazíš všude. Starší lidé, kteří se bojí, že už jsou zbyteční, se snaží dokázat, že toho stále spoustu vědí. Náboženští lidé používají své přesvědčení jako klacek, jímž mlátí ostatní po hlavě. Bible říká, že máme „zápasit o víru“ (viz Juda 3). Je však rozdíl mezi zápasem a hádkou. Pavel napsal: „Nepouštěj se do hloupých sporů … víš, že vedou jen k hádkám. Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý“ (2. Timoteovi 2:23-24). Všimni si v tom textu těchto čtyř frází:
1) „Nemá se hádat“. Nehádej se, jen zasévej semínka Božího slova a důvěřuj Duchu svatému, že bude jednat v lidských srdcích.
2) „Má být laskavý ke všem“. Je zbytečné být nepřátelský a nepříjemný nebo ponižovat někoho, kdo nesdílí tvůj názor. Co tě vede k takové nelaskavosti? Potřebuješ lidem dokazovat, že se mýlí, aby sis potvrdil vlastní hodnotu?
3) „Schopný učit“. Místo toho, aby ses snažil někomu vnucovat své názory, jednoduše řekni: „Tohle jsem objevil v Božím slově a takhle to změnilo můj život.“ Tvá zkušenost nikdy nemůže být vydána na milost a nemilost důkazům někoho jiného.
4) „Být trpělivý“. Pouze tehdy, když jsou tvé vlastní rány zahojeny, může si tě Bůh použít k uzdravení zranění druhých. Proto se modli: „Otče, učiň mě nástrojem pokoje, aby lidé byli otevření pravdě, kterou jim skrze mě zjevuješ. Modlím se ve jménu Ježíše. Amen.“