„Od počátku oznamuji, … co se ještě nestalo.“ Izajáš 46:10

Jak si můžeš být jistý, že je Bible inspirovaná Bohem, a tudíž hodná tvé důvěry? Podle splněných proroctví! U žádného jiného náboženství se konkrétně, opakovaně a neomylně nenaplňují předpovědi učiněné s mnohaletým předstihem před událostmi, nad nimiž prorok neměl žádnou kontrolu. Omezené lidské bytosti znají budoucnost pouze tehdy, když jim ji sdělí nekonečná, všemohoucí a vševědoucí bytost. A Bůh nám takový důkaz poskytl, abychom věděli, že autorem Písma je on sám: „Já jsem Bůh… Od počátku oznamuji, … co se ještě nestalo“ (Izajáš 46:9-10).
Šedesát šest biblických knih, které byly napsány mezi lety 1400 před Kristem až 90 po Kristu, obsahuje asi tři tisíce osm set padesát šest veršů týkajících se proroctví. A to nejlepší je, že více než čtvrtinu celé Bible tvoří konkrétní proroctví, která se již naplnila. Doslova. Sir Isaac Newton řekl: „V Bibli nacházím více jasných známek autenticity než v jakékoli světské historické literatuře.“
Přemýšlíš, jak je možné, že někteří lidé Bibli nevěří? Protože neotevřeli svá srdce Bohu! Pavel napsal: „Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch… Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem“ (1. Korintským 2:11-14).