„Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen…“Žalm 139:14

Vzpomínáš si na Supermana? Na tebe ale nemá! Ty jsi jedinečný, jediný svého druhu, skutečný zázrak Božího tvůrčího génia.
Vezmi si třeba svůj jazyk, čtyři sta malých chuťových pohárků, z nichž každý dokáže rozeznat rozdíl mezi pizzou a sněhovou pusinkou. A co tvůj trávicí trakt? Dvacet miliónů malých ústrojí schopných strávit téměř cokoli. A pak je tu tvůj chladicí systém. Ani lednička nemá nic podobného, tři sta padesát tisíc potních žláz na dva a půl centimetru čtverečního. A co tvé smyslové orgány? Síť deseti miliónů nervů, jejichž větve vysílají a převádějí zprávy a také pro každou z nich vytvářejí odpověď. Jsi jeden z osmi miliard! Nikdo nemá stejný hlasový vzorec, otisky prstů ani DNA jako ty. Když ses narodil, Bůh se nezastavil a neřekl: „Co s tímhle uděláme?“ Ne, dostal jsi jméno od svého otce (viz Izajáš 43:1). Bylo za tebe zaplaceno výkupné (viz 1. Korintským 6:20). Stal ses členem jeho vykoupené rodiny (viz 1. Janova 3:2). On upevňuje tvé kroky (viz Žalm 37:23). Již naplánoval tvůj úspěch (viz Jeremjáš 29:11).
Bůh tě miloval, když jsi byl nemilovaný, a vyvolil si tě dříve, než jsi mohl udělat něco dobrého nebo špatného. To mu opravdu dává právo říct: „Chci tvou chválu a poslušnost, chci, abys se mnou trávil čas, chci, abys četl dopisy, které jsem ti napsal, a nechci, aby se mezi nás někdo nebo něco postavilo.“ Slovo pro tebe dnes zní: Patříš Bohu!