„… máme svobodný přístup k Bohu…“ 1. Janova 3:21

Když vědomě hřešíš, tvé tělo se dostává do stresu. Ve skutečnosti neexistuje nic takového jako detektor lži. Žádný test nedokáže určit, zda někdo lže. Detektor prostě měří, jak reakce člověka na určité otázky ovlivňují jeho nervový systém. Bůh nás stvořil tak, abychom jej svým tělem oslavovali (viz 1. Korintským 6:19-20). To znamená, že když hřešíš, ovlivní to negativně tvé tělo. Možná jsi nikdy nebyl na detektoru lži, pravděpodobně jsi ale zažil, že ve chvíli, kdy jsi lhal, se ti zvýšila srdeční frekvence. Jestli ti Bůh říká, abys nehřešil, není to proto, že by ti chtěl ukrást radost, ale naopak proto, aby sis ji zachoval. Hřích tě okrádá o tři věci:
1) Pokoj. „‚Nemají pokoj svévolníci,‘ praví Hospodin“ (Izajáš 48:22). Pokud vědomě jednáš v rozporu se svými hodnotami, přestáváš se cítit dobře.
2) Charakter. Reputace je určena tím, jak tě vidí ostatní, charakter je ale to, co vidíš, když se na sebe každý den díváš do zrcadla. Tvé myšlenky určují tvé činy, tvé činy určují tvé zvyky, tvé zvyky určují tvůj charakter a tvůj charakter určuje tvůj osud.
3) Důvěra. V životě není nic důležitějšího, než moct přistupovat k Bohu s důvěrou. „Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí“ (1. Janova 3:21-22, B21).
Až tě bude příště satan pokoušet ke hříchu, zastav se a spočítej si, jestli ti to stojí za to. Když budeš mít před očima konečný výsledek, budeš schopen pokaždé učinit správnou volbu.