„Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.“ Žalm 37:3

Když máme problémy, máme někdy tendenci stáhnout se z běžného života a trávit veškerý čas tím, že se je snažíme vyřešit. Mluvíme o nich s každým, kdo je ochoten naslouchat. To vše je neproduktivní činnost, která nám brání v dělání toho, co bychom dělat měli, tedy v „konání dobra“.
Pokud chceš zažívat ovoce Boží věrnosti, musíš dělat dvě věci: doufat v Hospodina a konat dobro. Když máme problémy, zdá se nepřirozené zaměřit se na pomoc druhým. Tak to ale není. Ve skutečnosti je to velmi mocná zbraň, která tě odvádí od zaměření na sebe a svůj problém. Navíc tak zaséváš dobré semeno, které v důsledku přinese dobré ovoce tobě. Upadnout do sebelítosti, rozčilovat se a vést negativní řeči brání Bohu, aby ti mohl pomoct. Na druhou stranu důvěřovat mu a setrvávat v konání dobra pro druhé mu dává svobodu, aby mohl pracovat ve tvůj prospěch.
Možná víš, že není dobré si dělat starosti, a přesto si je děláš. Musíme si uvědomit, že Boží zaslíbení se nenaplní, dokud nebudeme skutečně poslouchat jeho Slovo. Pouhá znalost Písma ale naše problémy nevyřeší, musíme jednat a být poslušní bez ohledu na to, jak se cítíme. Možná nemáš chuť dodržet závazek nebo pomáhat druhým, když to ale uděláš, Bůh bude jednat ve tvůj prospěch. Jedním z klíčů k překonání strachu a obav je dělat to, co ti Bůh řekl, bez ohledu na to, jak se cítíš.