„… abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku…“Efezským 3:18-19, B21

Pavel se modlil: „Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží“ (Efezským 3:16-19, B21).
Navzdory svým nejlepším záměrům stále hřešíme. V důsledku toho se potom cítíme špatně a pochybujeme o sobě. Satan si naše pocity viny a odsouzení používá, aby nás přiměl pochybovat o Boží lásce k nám. Jestliže tě ale Bůh natolik miloval, že poslal svého Syna, aby zemřel místo tebe, když jsi ještě byl hříšníkem se vším všudy, můžeš si být jistý, že když jsi jeho vykoupené dítě, nezmění na tebe názor, bez ohledu na to, že ještě zápasíš. To, že se cítíš špatně kvůli hříchu, dokazuje, že jsi opravdu Boží dítě. Jako znovuzrozený máš obnoveného ducha, který přebývá v neobnoveném těle. Pokud tedy dovolíš, aby ti do života vstoupil hřích, tvůj obnovený duch se ozve a řekne: „Kliď se odtud, sem nepatříš, já už jsem někdo jiný.“
Není to tak, že by tě Bůh nemiloval, pokud zhřešíš. Hřích je ale nevítaným hostem, který způsobuje, že se cítíš špatně, a okrádá tě o důvěru vůči Bohu. Jestli jsi zhřešil, čiň pokání, přijmi Boží odpuštění a znovu povstaň silnější a moudřejší.