„… dejme se Duchem … řídit.“ Galatským 5:25

Máš nekontrolovatelné touhy, pokud jde o peníze, jídlo, nikotin, alkohol, drogy, sex nebo… (doplň sám)? Zanechala v tobě opakovaná snaha o získání kontroly pocit studu, selhání a beznaděje? Selhaly všechny tvé pokusy o sebeovládání? Vyzkoušej ovládání Duchem!
„Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. … Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. … Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit“ (Galatským 5:16-17, 22-25). Tajemství chození ve vítězství spočívá v tom, že si uvědomíš následující dvě věci:
1) Sebeovládání není něco, co ty děláš pro Boha, ale něco, co Bůh dělá pro tebe.
2) Sebeovládání není jednorázová práce, ale každodenní chození. Pokaždé, když řekneš „ne“ sobě a „ano“ Bohu, jeho Duch ti přijde na pomoc a posílí tě. Tím, že se rozhodneš poslouchat Boha místo svých choutek, aktivuješ jeho moc, která přináší vítězství.