„Chci ti oznámit … věci, které neznáš.“ Jeremjáš 33:3

Přečti si toto: „Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš“ (Jeremjáš 33:3). Kdo to řekl? Bůh vesmíru! Co myslíš, jakou máš šanci, že by ses mohl telefonicky dovolat prezidentovi nebo předsedovi vlády? Nulovou! Přesto nezávisle na tom, jaké máš vzdělání, důmyslnost, etnický původ nebo společenské postavení můžeš mluvit s Bohem, a on ti odpoví. A neslibuje jenom, že odpoví na tvé modlitby, říká, že ti ukáže „veliké a nedostupné věci, které neznáš“.
Někdy říkáme: „Ta nevědomost mě děsí.“ Podniky se zavírají a zaměstnanci jsou propouštěni. Běžné lékařské prohlídky odhalují život ohrožující problémy. Teroristé jsou hrozbou pro naši bezpečnost a politici zrazují naši důvěru. Jeden malý chlapec se modlil: „Pane Bože, požehnej mamince, tatínkovi, miminku a mně. A Bože, dávej na sebe pozor, protože kdyby se ti něco stalo, je po nás!“
Možná si říkáš, že si nejsi jistý, zda k tobě Bůh někdy mluvil. Jestli jsi křesťan, nejméně jednou k tobě mluvil. A pokud promluvil jednou, promluví i podruhé. Musíš s ním ale sám mluvit a nechat ho, aby k tobě promlouval prostřednictvím svého Slova a Ducha svatého, který v tobě přebývá. Někdy Bůh čeká, než ti odpoví, protože pracuje na obou koncích linky. Pracuje na tom, za co ses modlil, a zároveň pracuje na tobě, aby tě na to připravil, přičemž to druhé někdy trvá déle než to první. „Ó, jaký pokoj často ztrácíme! Ó, jak zbytečnou bolest trpíme! Děje se to všechno kvůli tomu, že k Bohu s modlitbou nepřicházíme!“