„Neboj se, vždyť já jsem s tebou…“  Izajáš 41:10

První ženou, která získala Nobelovu cenu, byla francouzská fyzička Madame Marie Curie. Ta řekla: „V životě není třeba se ničeho bát, stačí tomu jen porozumět.“ Proto:
1) Zjisti si fakta o tom, čeho se bojíš, abys odstranil tajemství a dezinformace.
2) Místo aby ses soustředil na svou fobii, zaměř se na Boží zaslíbení: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti“ (Izajáš 41:10). Všimni si slov „dodám ti odvahu“. Jak bude sílit tvá víra v Boha, hrozba tvých obav bude slábnout.
3) Uvolni se. Představuj si, že jsi klidný a svobodný od otroctví strachu. Představuj si, jak to pozitivně ovlivní tvůj život, když budeš vysvobozen.
4) Krůček po krůčku konfrontuj jednotlivé okolnosti, které v tobě vyvolávají strach. Každá překážka, kterou zdoláš, tě posílí. Rozhodni se tedy, že zvítězíš nad obavami, které narušovaly tvůj duševní klid.
Ježíš řekl: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14:27). Všimni si slov „ať se neděsí“. Nedovol, aby tě ovládal strach! Převezmi iniciativu a předem se vyzbroj Božími zaslíbeními. Běž vstříc svým obavám, jako David běžel vstříc Goliášovi, s vědomím, že ve jménu Páně zvítězíš.