„… naplňte zemi, podmaňte si ji…“ 1. Mojžíšova 1:28, ČSP

První úkol, který dal Bůh v ráji Adamovi a Evě, zněl: „Naplňte zemi a podmaňte si ji“ (viz 1. Mojžíšova 1:28). To, že Adam a Eva byli vyhnáni ze zahrady Eden, neznamená, že byli omezeni jen na ni. Bůh jim řekl, že mají „naplnit zemi a spravovat ji“. Trochu o tom přemýšlej. Bůh Adama a Evu vyzval ke zkoumání. Všude mimo Eden bylo nezmapované území. Mohli urazit čtyřicet tisíc kilometrů jakýmkoli směrem, a nikdy by neviděli znovu stejnou krajinu. Bylo zde k prozkoumání několik set miliónů kilometrů čtverečních.
Jedním ze způsobů, jak oslavovat Boha, je zkoumat a studovat všechno, co stvořil. Jeden spisovatel to vysvětluje: „Astronom, jenž zanáší do mapy hvězdy, genetik mapující lidský genom, vědec, který hledá lék na Parkinsonovu chorobu, oceánograf, který zkoumá bariérový útes, ornitolog, jenž se zabývá studiem a ochranou vzácných druhů ptáků, fyzik, jehož snahou je zachytit kvarky, chemik, který mapuje molekulární struktury, i teolog studující Boha, mají jedno společné – všichni jsou badatelé. Plní úkol daný Bohem v První knize Mojžíšově. Jejich výzkum Boha těší, pokud se děje ze správných důvodů a vede ke správné reakci – poznávat ho a uctívat.“
Vždy se najdou nějací vědci, kteří dojdou k ateistickým závěrům. To však neznamená, že máme vědu opustit, naopak, jsme povoláni ji kultivovat. Jestliže Bůh stvořil vše, pak vše nese svatý otisk jeho prstu. Veškerá pravda je jeho pravdou. Abraham Kuyper řekl: „V celém stvoření neexistuje ani jediný čtvereční centimetr, o němž by Ježíš Kristus neprohlásil: Tohle je moje! To patří mně!“