„Od správců (od těch, jimž byla svěřena důvěra) se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.“1. Korintským 4:2

Většina dospělých stráví v práci asi polovinu času života, kdy nespí. Práce je významnou součástí plánu, který má Bůh pro tvůj život. On přímo tobě určil konkrétní povolání, v němž bys měl dosáhnout osobního naplnění, zajistit potřeby své rodiny a pomáhat uskutečňovat jeho záměry na zemi. Čtvrté přikázání se týká všech sedmi dnů v týdnu, nejen šabatu: „Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. … V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi…“ (2. Mojžíšova 20:9, 11).
Občas můžeš slyšet kázání, které v tobě má vzbudit pocit viny kvůli nedodržování šabatu. Slyšel jsi ale někdy kázání, jež v tobě mělo vyvolat pocit viny kvůli nedodržování šestidenního pracovního týdne? Jde o to, že stejně jako Bůh stvořil a miluje šabat, stvořil a miluje také práci. Ježíš řekl: „Vždyť království Boží je mezi vámi!“ (Lukáš 17:21). Ať jsi řezník, pekař nebo výrobce svícnů, musíš na pracovišti prokazovat svou poctivost. Je trapné, když nevěřící řeknou: „Už nikdy nechci spolupracovat s křesťanem!“
Bible říká: „Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš!“ (Žalm 8:2, B21). Měl by ses snažit být ve své práci výborný. Nedochvilnost, věčné sledování hodinek, flákání se, pomluvy, flirtování, pomlouvání šéfa – takové věci by neměly mít ve tvém životě místo. Bible říká: „Od správců (od těch, jimž byla svěřena důvěra) se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným“ (1. Korintským 4:2). Do práce bys měl chodit s modlitbou: „Pane, chci dnes odvést dobrou práci a přinést slávu tvému jménu.“