„A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes.“ Matouš 28:15

Zde máme ještě další dva důkazy Kristova vzkříšení:
1) Těžko bys v zaznamenané historii našel případ, kdy se někdo dobrovolně vzdal života pro něco, o čem věděl, že je to lež. Spisovatel Paul E. Little řekl: „Lidé umírají za to, co považují za pravdu, i když to ve skutečnosti může být lež. Neumírají však za něco, o čem vědí, že je to lež.“ Skutečnost, že první učedníci byli ochotni snášet takové utrpení, činí základy křesťanství neotřesitelnými.
2) Kristovi nepřátelé vynaložili neuvěřitelné úsilí, aby vzkříšení vyvrátili. „Ti (velekněží) se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: ‚Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti.‘ Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo“ (Matouš 28:12-15).
Přemýšlej: Nikdy v dějinách nebylo svědkovi dovoleno vypovídat o něčem, co se stalo během doby, kdy spal. Pro římského vojáka navíc usnutí ve službě znamenalo jistý trest smrti. Skutečně, kdyby byl Ježíš stále v hrobě nebo kdyby jeho tělo vzali a uložili jinde, proč by to židovští vůdci neřekli? Ne, oni byli paralyzovaní a bezmocní, nemohli s tím vůbec nic udělat. Jejich jedinou možností, kterou také využili, bylo zahájit velké pronásledování všech křesťanů. To však selhalo tehdy a selhává to i nyní, protože Ježíš stále žije!