„Shledal jsem, že moudrost nese více užitku než pomatenost, jako světlo dává větší užitek než tma.“    Kazatel 2:13

Nejdůležitější dovedností, již můžeš získat, je schopnost se učit. Nadaní lidé se někdy chovají, jako by všechno věděli, a to jim ztěžuje další růst. Učenlivost nespočívá ani tak ve způsobilosti a mentálních schopnostech, jako spíš v přístupu. Je to vrozená touha po růstu, ochota učit se, odnaučovat se a znova se učit. Slavný fotbalový trenér John Wooden řekl: „Důležité je to, co se naučíš až poté, kdy už všechno víš.“
Pouze když se nepřestaneš učit, budeš se dále rozvíjet a ovlivňovat svět kolem sebe. Celoživotní učení znamená učit se den co den. Římský učenec Kato starší se v osmdesáti letech začal učit řecky. Na otázku, proč se ve svém věku pouští do tak náročného úkolu, odpověděl: „Je to nejmladší věk, který mi zbývá.“ Mnozí z nás, na rozdíl od Katoa, učení vnímají jako událost, nikoli jako celoživotní proces. Odhaduje se, že pouze třetina dospělých po absolvování školy přečte celou knihu. Proč? Protože vzdělávání považují za životní období, nikoli za způsob života. Věda potvrzuje, že zatímco fyzické tělo člověka může chátrat, mysl si zachovává velkou část své kapacity k dalšímu růstu. Každé stadium života nabízí lekce, z nichž se člověk může poučit. Můžeš se rozhodnout, jestli se chceš dál učit, nebo se uzavřeš do sebe a přestaneš růst.
Vyzkoušej si tento týden jednoduchý experiment – požádej druhé o radu a záměrně se zdrž a distancuj od rad, které bys normálně dával sám. Na konci každého dne si zapiš, co ses díky své pozornosti naučil. Budeš překvapen!