„Moudrost je lepší než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty.“ Přísloví 8:11

Aby ses mohl stále učit a růst, musíš si uvědomit dvě věci:
1) Úspěšní lidé se na učení dívají jinak než neúspěšní. Jozue se učil od Mojžíše, Timoteus od Pavla. Od koho ses rozhodl učit ty? Publicista Sydney J. Harris napsal: „Člověk, který vítězí, ví, kolik se toho musí ještě naučit, ačkoli ho ostatní považují za odborníka. Ten, kdo prohrává, chce být ostatními považován za odborníka dřív, než se naučí dost na to, aby věděl, jak málo toho ví.“ Vše je otázkou přístupu. Je opravdu pozoruhodné, kolik se toho člověk musí naučit, než si uvědomí, jak málo toho ví.
2) Nic není zajímavé, pokud tě to nezajímá. Philip B. Crosby ve své knize Quality Is Free (Kvalita je zdarma) napsal: „Podle jedné teorie lidského chování lidé podvědomě brzdí svůj intelektuální růst. Začínají spoléhat na klišé a zvyky. Jakmile dospějí do věku, kdy se ve světě pohodlně zabydlí, přestanou se učit a po zbytek života už jim mysl běží naprázdno. Mohou dosahovat pokroku v organizaci, mohou být ambiciózní a dychtiví a mohou pracovat ve dne v noci, už se ale neučí.“
Bible říká: „… Ježíš prospíval v moudrosti a v tělesném růstu…“ (Lukáš 2:52, ČSP). Nerostl pouze fyzicky, rostl duchovně, duševně i emocionálně. Když dovolíš, aby ses chytil do vyjetých kolejí, ze kterých se nikdy nevyhrabeš, je to tragédie a přicházíš o to nejlepší, co ti Bůh může nabídnout. Naproti tomu učenliví lidé se plně zapojují do života. Mají nadšení pro věc. Mají zájem objevovat, diskutovat, uplatňovat a prohlubovat. Proto se nikdy nepřestávej učit a růst!