„Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval.“ 1. Mojžíšova 19:14

Ať je tvůj život otevřenou knihou. Vytvoř si systém hodnot, podle něhož budeš posuzovat veškeré své jednání. Choď s Bohem, zachovávej si poctivost v práci i doma, a pokaždé se rozhodneš správně. Lot to nedokázal, a draze za to zaplatil. „Lot tedy vyšel a promluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery. Řekl jim: ‚Vyjděte hned z tohoto místa, poněvadž Hospodin chystá tomuto městu zkázu.‘ Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval“ (1. Mojžíšova 19:14).
Jestliže jako rodič ztratíš svou bezúhonnost, ztratíš i svou důvěryhodnost. Proto když jsou tvé děti malé, chraň je fyzicky, a když dospívají, chraň je emocionálně. Uč svého syna, aby si vážil dívek, a mluv s chlapci, kteří se přátelí s tvou dcerou. Měj pod kontrolou, co oni i ty sledujete v televizi a co děláte na internetu. To neznamená, že by s tebou neměla být zábava. Ukazuj dětem svou světlou stránku. Nenech se prací ani církví pohltit natolik, aby ses stal prudérním nebo nudným. „Radostným srdcem zkrásní tvář…“ (Přísloví 15:13).
Pointa je v tom, že pokud o něčem mluvíš, musíš se ujistit, že podle toho i jednáš. Jeden biblický překlad parafrázuje text o Mojžíšovi a Lotovi takto: „Když se Lot pokusil varovat svou rodinu, dívali se na něj jako na pomateného“ (viz 1. Mojžíšovy 19:14, přel. z angl.). Byl snad Lot příliš zaneprázdněn vyděláváním na živobytí, než aby je naučil, co je v životě nejdůležitější? Říkal jedno, a dělal něco jiného? Nevíme. Každopádně jeho ztráta byla tragická. Pravdou je, že tvá poctivost nebo její nedostatek bude mít důsledky nejen ve tvém životě, ale také v životě tvých dětí.