„Všechno dělejte bez reptání…“ Filipským 2:14

Některé druhy rakoviny, například rakovina kůže, jsou lépe vidět a je možné je odstranit. Pak je tu jiný typ, který roste nepozorovaně a ničí tělo. Podobně působí i stěžování, ovlivňuje tvé zdraví a brání úspěchu. Pavel říká: „Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování… (Filipským 2:14).
Ann Shorbová napsala: „Pokud se cítíš špatně a jsi skleslý, poslouchej, co se říká kolem tebe. Slyšíš hodně reptání a stěžování si? Mají lidé, s nimiž trávíš čas, neustále depresivní myšlenky a pocity? Možná jsi to ty, kdo si stěžuje a naříká. Mnohdy se stáváme sami sobě největšími nepřáteli, když si vypěstujeme hněvivé nebo zahořklé postoje. Tvé myšlenky a postoje jsou tvou volbou. Záleží jen na tobě, na co budeš myslet! Řiď se tím, co napsal apoštol Pavel o odložení negativního a obléknutí pozitivního (viz Koloským 3:1-15 a Efezským 4:20-32). Uznej, že problémy existují, ale nezabývej se jimi. Udělej, co můžeš, abys situaci napravil. Pamatuj, že nikdy nemůžeš změnit druhého člověka, pouze sebe a své postoje. Najdi pozitiva. Zaměř se na ně a buď vděčný, že Bůh slíbil, že bude s tebou i v těžkých chvílích. Používej biblické verše a inspirativní výroky, aby ses znovu soustředil, když na tebe padnou chmurné myšlenky. Změna myšlení změní tvůj pohled na svět a změna pohledu na svět změní tvůj život.“
Jednomu člověku svět připadá zpustlý, jinému tentýž svět připadá bohatý a zajímavý. To, co vidíš, závisí především na tom, co hledáš. Rozhodni se, že si jeden den nebudeš stěžovat. Pak se snaž, aby sis nestěžoval týden. Budeš překvapen, o kolik lépe se budeš cítit.