Naučit se mít pohled zaměřený na Ježíše

„Hospodina stále před oči si stavím…“ Žalm 16:8

Život Franka Laubacha se začal rozpadat, když jeho plány týkající se lidí v Maranao na Filipínách byly odmítnuty. Poté, co zemřely tři jeho děti na malárii, se jeho manželka s posledním dítětem odstěhovala. Laubach v zoufalství vyšplhal na horu a hledal Boha. Píše: „Moje rty

Buď Barnabášem (2)

„Barnabáš…povzbuzoval všechny…“ Skutky 11:22-23, přel. z angl.

Ronald Reagan si zasloužil přezdívku „výborný komunikátor“, protože byl geniální řečník. Earvin Johnson si zasloužil přezdívku „neuvěřitelný“ kvůli tomu, co uměl dělat s basketbalovým míčem. A Josef z Kypru si zasloužil přezdívku „Barnabáš“, protože kamkoliv šel, všechny povzbuzoval. Jaké svědectví! Písmo říká: „Také Josef, kterého apoštolové

Buď Barnabášem (1)

„Barnabáš…povzbuzoval všechny…“ Skutky 11:22-23, přel. z angl.

Náš talent by měl být použit k „…růstu celé církve“ (1. Korintským 14:12). Slovo „růst“ znamená „sílit, budovat a upevnit“. Vaše dary naplánoval Bůh k tomu, abyste budovali druhé. Pouze v případě, že je použijete k tomuto účelu, najdete naplnění.Pokud vám není povědomé jméno „Josef z

Bůh nezapomene na to, co ti slíbil

„…rozpomenu se na svou smlouvu…“ 1. Mojžíšova 9:15

Když Noe kázal o dešti, byl to symbol soudu. Ale po potopě Bůh řekl: „…a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva“ (1. Mojžíšova 9:15). Řekl Noemu: „…na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým

Připravte si slánky!

„Vy jste sůl země…“ Matouš 5:13

Stále se pokoušíme najít štěstí špatným způsobem. Pokoušíme se ho najít tak, že chceme dostávat, místo abychom dávali. Láska musí dávat; dávat je přirozeností lásky: „…a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je