Pravda o pravdě (1)

„Ano, v opravdovosti máš zalíbení…“ Žalm 51:8

Podle časopisu „Psychologie dnes“ více lidí přiznává, že podváděli své partnery v manželství než při daňovém přiznání nebo uplatňování nákladů. Téměř polovina říká, že kdyby odřeli jiné auto na parkovišti, ujeli by bez zanechání vzkazu, i když osmdesát devět procent souhlasí, že by to bylo

Nepřestávej to zkoušet

„Správně, služebníku dobrý a věrný…“ Matouš 25:23

V časopise „Učedník“ Paul Thigpen píše: „Pamatuji si, jak jsem jednoho odpoledne přišel domů a zjistil, že kuchyně, ve které jsem pouze před několika hodinami tak tvrdě pracoval, abych ji vyčistil, nyní vypadala hrozně. Moje malá dcera byla očividně zabrána do vaření a suroviny byly

Modli se za křesťany, kteří jsou pod útokem

„…pamatujte na ty, kdo trpí…“ Židům 13:3

Modlíš se někdy za pronásledované křesťany v jiných zemích? Měl bys, protože jsou součástí tvé duchovní rodiny. Jan píše: „…spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro Slovo Boží a pro svědectví, které vydali“ (Zjevení 6:9). Křesťané ve světě stále více vydávají své životy

Vitamíny pro duchovní zdraví (6)

„Buď zdráv, můj bratře!“ 2. Samuelova 20:9, přel. z angl.

Nikdy nezapomeň, že ještě nejsi doma. Jeden příběh vypráví o starém parníku, který zajel do přístavu Southampton, a cestující vystoupili. Balónky naplněné heliem se vznesly do vzduchu a dav šílel, když mladá hollywoodská hvězda sestoupila dolů na přístavní můstek, aby byla přivítána

Vitamíny pro duchovní zdraví (5)

„Buď zdráv, můj bratře!“ 2. Samuelova 20:9, přel. z angl.

Nikdy nic nezadržuj kvůli tomu, že časy jsou těžké. Bible učí, že ti, kteří zaměří svou mysl za „získávání“, vždy ztrácejí, zatímco ti, kdo zaměří svou mysl na „dávání“, vždy vítězí.
Jeden příběh vypráví o psovi, který šel přes most s